Allgemeine Vertragspartnerbedingungen

Γενικοί Όροι Σύμβασης Συναλλαγών

Προοίμιο /Κανόνες ηθικής δεοντολογίας

Σας καλωσορίζουμε θερμά εκ μέρους της εταιρείας μας ως νέο εμπορικό συνεργάτης (εφεξής αναφερομένου ως Πρεσβευτής Μάρκας) και σας ευχόμαστε την καλύτερη δυνατή επιτυχία ως ανεξάρτητος Πρεσβευτής Μάρκας της Verway AG, με έδρα Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz / Ελβετία, εκπροσωπούμενης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Wouter J. Peters, επιχείρηση που εδρεύει εκεί (εφεξής: Verway) και, πάνω από όλα, ευχόμαστε να απολαύσετε τη διανομή των προϊόντων μας. Κατά τη διανομή των προϊόντων μας και την επαφή με άλλους ανθρώπους, είμαστε πάντα φιλικοί προς τον καταναλωτή και προσφέρουμε ασφάλεια, σοβαρότητα, δίκαιη σχέση μεταξύ τους καθώς και σε ολόκληρο το περιβάλλον του δικτυακού μάρκετινγκ, της διανομής μερών ή άλλων άμεσων πωλήσεων, καθώς και την τήρηση των νόμων και των ηθών που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους κανόνες ηθικής δεοντολογίας καθώς και τους Γενικούς Όρους Σύμβασης Συναλλαγών και να τηρείτε τις κατευθυντήριες γραμμές καθημερινά κατά την εκτέλεση της δραστηριότητάς σας.

Κανόνες ηθικής δεοντολογίας για την συμπεριφορά προς τους καταναλωτές

 • Οι Πρεσβευτές της Μάρκας μας συμβουλεύουν με σαφήνεια και ειλικρίνεια τους Πρεσβευτές Μάρκας και διευκρινίζουν τυχόν απορίες σχετικά με τα εμπορεύματα, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες ή άλλες δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής.
 • Κατά τη διάρκεια μιας επαφής με τον πελάτη, ο Πρεσβευτής Μάρκας ενημερώνει τον καταναλωτή για όλα τα σημεία που αφορούν τα προσφερόμενα προϊόντα και - κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή - τη δυνατότητα διανομής.
 • Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πρέπει να είναι πλήρεις και ειλικρινείς. Ένας Πρεσβευτής Μάρκας απαγορεύεται να κάνει παραπλανητικές δηλώσεις ή ακόμη και υποσχέσεις υπό οποιαδήποτε μορφή σχετικά με τα Προϊόντα.
 • Ο Πρεσβευτής της Μάρκας δεν μπορεί να προβάλει αξιώσεις σχετικά με τα εμπορεύματα, τις τιμές τους ή τους συμβατικούς όρους, εκτός εάν έχουν εγκριθεί από την Verway.
 • Οι Πρεσβευτές της μάρκας θα παραπέμπουν μόνο τους καταναλωτές σε συστατικές επιστολές, αποτελέσματα δοκιμών ή σε άλλα άτομα για επιχειρηματικούς σκοπούς, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Διαιτητή και την Verway, πρέπει να είναι ακριβείς και να μην είναι παλιοί. Οι επιστολές συστάσεων, οι δοκιμές και οι προσωπικές αναφορές πρέπει πάντα να βρίσκονται στο πλαίσιο του σκοπού τους.
 • Οι πρεσβευτές της μάρκας δίνουν προσοχή στα άτομα που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούν την ηλικία, την ασθένειά τους ή την περιορισμένη δικαιοπρακτική τους ευχέρεια για να τους ωθήσουν να συνάψουν σύμβαση.
 • Σε περίπτωση επαφής με λεγόμενες κοινωνικά μειονεκτούντες ομάδες ή ομάδες ομιλούντων ξένων γλωσσών, οι Πρεσβευτές Μάρκας θα λάβουν δεόντως υπόψη την οικονομική τους ικανότητα και την αντίληψη καθώς και την κατανόηση της γλώσσας τους και ειδικότερα θα αποφύγουν να κάνουν οτιδήποτε θα μπορούσε να αναγκάσει τα μέλη τέτοιων ομάδων να προβούν σε παραγγελίες που δεν είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις τους.

Κανόνες ηθικής δεοντολογίας για τη συμπεριφορά των Πρεσβευτών Μάρκας

Οι Πρεσβευτές Μάρκας συμπεριφέρονται πάντοτε δίκαια και με σεβασμό. Τα παραπάνω ισχύουν και για την αντιμετώπιση πρεσβευτών μάρκας άλλων ανταγωνιστών ή άλλων εταιρειών δικτύωσης, εταιρειών διανομής μερών ή άλλων εταιρειών άμεσης πώλησης.

 • Οι Πρεσβευτές Μάρκας δεν επιτρέπεται να προσελκύσουν πρεσβευτές μάρκας από άλλες εταιρείες. Επιπλέον, οι Πρεσβευτές Μάρκας δεν επιτρέπεται να παρακινούν άλλους πρεσβευτές Μάρκας για να αλλάξουν έναν χορηγό στο Verway.
 • Τα καθήκοντα των ακόλουθων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων πρέπει πάντοτε να τηρούνται ως δεοντολογικοί κανόνες.

Κανόνες ηθικής δεοντολογίας για τη συμπεριφορά προς άλλες εταιρείες

Οι Πρεσβευτές Μάρκας της Verway είναι πάντοτε δίκαιοι και ειλικρινείς απέναντι σε άλλους ανταγωνιστές ή άλλες εταιρίες δικτύων μάρκετινγκ, διανομής ή άλλες εταιρείες άμεσης πώλησης.

 • Δεν επιτρέπεται στους Πρέσβεις Μάρκας να προσελκύσουν τους πρεσβευτές μάρκας από άλλες εταιρείες. Απαγορεύονται οι αναγωγικές, παραπλανητικές ή αθέμιτες συγκριτικές δηλώσεις για εμπορεύματα ή συστήματα διανομής άλλων εταιρειών.
 • Πριν από αυτούς τους κανόνες ηθικής δεοντολογίας της εταιρείας μας, θέλουμε τώρα να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Verway.

§ 1 Πεδίο εφαρμογής

(1) Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της Σύμβασης Συναλλαγών αποτελούν μέρος κάθε σύμβασης Πρεσβευτή Μάρκας μεταξύ της Verway AG, Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz / Ελβετία, εκπροσωπούμενης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Wouter J. Peters, επιχείρησης που εδρεύει εκεί, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@verway.ch («Verway») και του ανεξάρτητου και αυτοτελή Πρεσβευτή Μάρκας. Θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση μιας συνεργατικής, δίκαιης και επιτυχημένης επιχειρηματικής σχέσης.

(2) Η Verway θα παρέχει τις υπηρεσίες της μόνο βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

§ 2 Αντικείμενο της σύμβασης

(1) Η Verway είναι μια εταιρεία που σκοπό έχει την ποιοτική πολυκάναλη πώληση και διανομή συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών και άλλων καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών κατανάλωσης, ιδίως στον τομέα της υγείας, του αθλητισμού και του τρόπου ζωής (εφεξής καλουμένων ως αγαθά). Ο Πρεσβευτής Μάρκας θα πρέπει να φροντίζει για λογαριασμό της Verway την αγορά των αγαθών της επιλογής του και / ή τη μεταπώλησή τους, έτσι ώστε η παροχή της διαμεσολάβησης ή / και μεταπώληση των προϊόντων να αποτελεί τη βάση της επιχείρησης του Πρεσβευτή Μάρκας. Για αυτήν τη δραστηριότητα, δεν είναι απαραίτητο ο Πρεσβευτής Μάρκας να προβεί σε οποιεσδήποτε οικονομικές δαπάνες για την εφάπαξ αγορά του Πακέτου Πρεσβευτή Μάρκας και την καταβολή του τέλους άδειας και συντήρησης σύμφωνα με την § 6 (2), εάν διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό προϊόντων ή άλλες υπηρεσίες της Verway που αγοράστηκαν ή / και αποκτήθηκαν ή εάν ο Πρεσβευτής Μάρκας διαφημίζει σε άλλους Πρεσβευτές Μάρκας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εγγραφείτε. Για το έργο του, ο Πρεσβευτής Μάρκας λαμβάνει μια αντίστοιχη προμήθεια τοποθέτησης.

(2) Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα, αλλά όχι η υποχρέωση, να προωθηθούν και άλλοι Πρεσβευτές Μάρκας. Για αυτήν τη δραστηριότητα, ο Πρεσβευτής Μάρκας λαμβάνει το διαφημιστικό σήμα για την επίτευξη του απαιτούμενου προσόντος καθώς και μια αντίστοιχη προμήθεια για τις πωλήσεις προϊόντων του προσκεκλημένου Πρεσβευτή Μάρκας. Για τη διαφήμιση, ωστόσο, ρητά δεν παρέχεται καμία προμήθεια. Η προμήθεια καθώς και ο τρόπος πληρωμής εξαρτάται από το τρέχον σχέδιο σταδιοδρομίας.

(3) Η Verway παρέχει στον Πρεσβευτή Μάρκας την επιτυχημένη καταχώριση εκτός από την εκπαίδευση και τα εξατομικευμένα διαφημιστικά εργαλεία, ένα ηλεκτρονικό γραφείο υποστήριξης μαζί με τη σελίδα προορισμού (από το μη μεταβλητό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου) συμπεριλαμβανομένου ενός δικαιώματος χρήσης κατά την έννοια της § 6 (1), όπου ο Πρεσβευτής, μεταξύ άλλων, επιτρέπεται να έχει μια πάντα ενημερωμένη και εκτεταμένη εικόνα των διαμεσολαβούντων πωλήσεών του, των αιτήσεων προμήθειας, της τιμολόγησης, καθώς και της εξέλιξης του Πρεσβευτή Μάρκας και όσων βρίσκονται στη γραμμή κάτω από αυτόν.

§ 3 Γενικοί όροι σύναψης της σύμβασης

(1) Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με εταιρίες, προσωπικές εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών και με επιχειρηματίες που κατέχουν εμπορική άδεια (όπως εμπορική άδεια) (όπως απαιτείται). Δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με τους καταναλωτές. Για κάθε φυσικό πρόσωπο, εταιρική σχέση (π.χ. GbR, OHG, KG) και εταιρία (π.χ. AG, GmbH, Ltd.) γίνεται δεκτή μόνο μία αίτηση για Πρεσβευτή Μάρκας, καθώς ένα φυσικό πρόσωπο δεν θα δικαιούται να εγγραφεί επιπλέον ως μέτοχος προσωπικής εταιρίας ή ανώνυμης εταιρείας.

(2) Εάν μια εταιρεία υποβάλει αίτηση για Πρεσβευτή Μάρκας, το σχετικό μητρώο εγγραφής του εμπορικού μητρώου καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων πρέπει να υποβάλλονται σε αντίγραφο. Όλοι οι μέτοχοι και, κατά περίπτωση, οι μέτοχοι των μετόχων, εάν ο μέτοχος είναι επίσης εταιρία ή εταιρική σχέση, πρέπει να κατονομάζονται, να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να υπογράφουν την αίτηση. Οι μέτοχοι ευθύνονται προσωπικά έναντι της Verway για τη συμπεριφορά της εταιρείας.

(3) Στην περίπτωση εταιρικών σχέσεων, το σχετικό απόσπασμα του εμπορικού μητρώου, εφόσον υπάρχει, πρέπει να υποβληθεί σε αντίγραφο για την εγγραφή και τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. Όλοι οι μέτοχοι και, κατά περίπτωση, οι μέτοχοι των μετόχων, εάν ο μέτοχος είναι επίσης εταιρία ή εταιρική σχέση, πρέπει να κατονομάζονται, να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να υπογράφουν την αίτηση. Οι εταίροι ευθύνονται προσωπικά έναντι της Verway για τη συμπεριφορά της εταιρείας.

(4) Όσον αφορά τα έντυπα υποβολής παραγγελίας ή ερωτήματος, αυτά θεωρούνται ως μέρος της σύμβασης.

(5) Ο Πρεσβευτής Μάρκας μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην Verway για να ξεκινήσει το έργο του ως Πρεσβευτής Μάρκας. Κατά την εγγραφή, ο Πρεσβευτής Μάρκας οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει σωστά την αίτηση Πρεσβευτή Μάρκας της Verway. Επιπλέον, ο Πρεσβευτής της Μάρκας συμφωνεί να δεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών ως αναγνωρισμένους και τους αποδέχεται ως αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, επιλέγοντας το τετραγωνάκι πριν υποβάλει την αίτηση του Πρεσβευτή Μάρκας.

(6) Η Verway διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις αιτήσεις του Πρεσβευτή Μάρκας κατά την απόλυτη κρίση της χωρίς αιτιολόγηση.

(7) Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (1) έως (3) και (5), η Verway δικαιούται, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, να καταγγείλει τη Σύμβαση Πρεσβευτή Μάρκα; χωρίς προειδοποίηση. Επιπλέον, η Verway διατηρεί ρητά το δικαίωμα να διεκδικήσει περαιτέρω απαιτήσεις αποζημίωσης σε αυτή την περίπτωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση.

§ 4 Καθεστώς Πρεσβευτή Μάρκας ως επιχειρηματία

(1) Ο Πρέσβης Μάρκας ενεργεί ως ελεύθερος και ανεξάρτητος επιχειρηματίας. Τα μέρη συμφωνούν ότι ο Πρεσβευτής Μάρκας αρχικά εργάζεται με μερική απασχόληση. Δεν είναι εργαζόμενος, εμπορικός πράκτορας, λήπτης δικαιοχρησίας ή μεσίτης της Verway. Δεν υπάρχουν στόχοι πωλήσεων, αγορές ή άλλα καθήκοντα. Ο Πρεσβευτής Μάρκας, εκτός από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν υπόκειται σε οδηγίες της Verway και φέρει τον πλήρη επιχειρηματικό κίνδυνο της επιχείρησής του, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να πληρώσει όλα τα επιχειρηματικά του έξοδα. Ο Πρεσβευτής Μάρκας πρέπει να δημιουργήσει και να λειτουργήσει την επιχείρησή του στο μέτρο που είναι απαραίτητο με την έννοια ενός κατάλληλου επιχειρηματία.

(2) Ο Πρεσβευτής Μάρκας είναι ανεξάρτητος εργολάβος για τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων φορολογικού και κοινωνικού δικαίου (για παράδειγμα, να λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ή να εγγράψει τους υπαλλήλους του στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς και να αποκτήσει άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εάν χρειάζεται). Συναφώς, ο Πρεσβευτής Μάρκας εξασφαλίζει ότι όλα τα έσοδα από προμήθειες που παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την Verway υπόκεινται στην κατάλληλη φορολογία στην καταστατική έδρα του. Η Verway διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από τη συμφωνηθείσα προμήθεια το αντίστοιχο ποσό για φόρους και δασμούς ή να απαιτήσει αποζημίωση ή επιστροφή εξόδων που προκύπτουν από παράβαση των προαναφερθέντων διατάξεων, εκτός εάν ο Πρέσβης Μάρκας δεν ευθύνεται για τη ζημία ή τη δαπάνη. Η Verway δεν καταβάλλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στον Πρεσβευτή Μάρκας.

§ 5 Πολιτική ακύρωσης σύμβασης

Εγγράφεστε στη Verway ως επιχειρηματίας και όχι ως καταναλωτής, επομένως δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης. Παρόλα αυτά, η Verway σας παραχωρεί το ακόλουθο εθελούσιο συμβατικό δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

Εθελοντικό δικαίωμα υπαναχώρησης

Μπορείτε να ακυρώσετε χωρίς αιτιολόγηση τη σύμβασή σας εντός 14 ημερών εγγράφως (με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στη διεύθυνση ή την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην § 1. Η περίοδος αρχίζει με την υποβολή της αίτησης του Πρεσβευτή Μάρκας. Προκειμένου να διατηρηθεί η περίοδος ακύρωσης, αρκεί η έγκαιρη αποστολή (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου / ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της υπαναχώρησης.

Συνέπειες ακύρωσης:

Με την ακύρωσή σας, μπορείτε να επιστρέψετε στην Verway τυχόν προϊόντα που δεν έχουν ανοιχτεί και μπορούν να μεταφερθούν και άλλες χρεώσιμες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον Πρεσβευτή Μάρκας για την επιστροφή οποιωνδήποτε ολοκληρωμένων πληρωμών.

Λήξη της ακύρωσης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει αν ο Πρεσβευτής Μάρκας έχει ήδη καταβάλει αξίωση προμήθειας εντός της περιόδου ακύρωσης.

Ένας Πρεσβευτής Μάρκας μπορεί να ξαναεγγραφεί με άλλο χορηγό μετά την ανάκληση της παλιάς του θέση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάκληση για την παλιά θέση του Πρεσβευτή Μάρκας είναι τουλάχιστον 12 μηνών και ο αναπληρωτής Πρεσβευτής Μάρκας δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δραστηριότητα για τη Verway κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

§ 6 Χρήση του γραφείου υποστήριξης και της σελίδας προορισμού / Χωρίς δικαιώματα αδείας και συντήρησης

(1) Με την εγγραφή στη Verway, ο Πρεσβευτής Μάρκας αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το γραφείο υποστήριξης που του παρέχεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το δικαίωμα χρήσης είναι ένα απλό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης που σχετίζεται με το συγκεκριμένο γραφείο υποστήριξης. Ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν έχει κανένα δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να αναδιαμορφώσει το γραφείο υποστήριξης πολύ δε περισσότερο οποιοδήποτε δικαίωμα να παραχωρήσει περαιτέρω δικαιώματα.

(2) Για τη χρήση, καθώς και για τη συντήρηση, τη διαχείριση, τη φροντίδα και τη συντήρηση του γραφείου υποστήριξης και της σελίδας προορισμού, η Verway χρεώνει ετήσια άδεια και τέλος συντήρησης σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων.

§ 7 Καθήκοντα Πρεσβευτή Μάρκας

(1) Ο Πρεσβευτής Μάρκας είναι υποχρεωμένος να προστατεύει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης και τα αναγνωριστικά σύνδεσης από την πρόσβαση τρίτων.

(2) Ο Πρεσβευτής της μάρκας απαγορεύεται να παραβιάζει το δίκαιο του ανταγωνισμού, παραβιάζοντας τα δικαιώματα της Verway, των Πρεσβευτών Μάρκας, των θυγατρικών της ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου, να παρενοχλεί τρίτους ή παραβιάζει οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο. Συγκεκριμένα, ισχύει η απαγόρευση της μη εξουσιοδοτημένης τηλεφωνικής διαφήμισης και η αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημίσεων φαξ ή διαφημιστικών SMS (spam).

(3) Ειδική διαφημιστική πολιτική

(α) Οι δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ ενδέχεται να μην περιέχουν ψευδείς προμήθειες, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται ως "ασφάλιστρα κεφαλαίου" ή άλλες προμήθειες σε σχέση με την απλή προσέλκυση νέου πρεσβευτή της μάρκας ή με άλλες πράξεις που δημιουργούν την εντύπωση ότι το διαφημιζόμενο σύστημα διανομής αποτελεί παράνομο σύστημα διανομής.

(β) Οι δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ δεν απευθύνονται σε ανηλίκους ή σε άπειρους επιχειρηματίες και δεν επωφελούνται σε καμία περίπτωση από την ηλικία, την ασθένειά τους ή την περιορισμένη διακριτική τους ευχέρεια για να ωθήσουν τους καταναλωτές να συνάψουν σύμβαση. Στην περίπτωση επαφής με λεγόμενες ομάδες κοινωνικά μειονεκτούντων ή ομιλούντων ξένων γλωσσών, ο Πρεσβευτής Μάρκας θα λάβει δεόντως υπόψη την οικονομική τους ικανότητα και τις ικανότητες αντίληψης και κατανόησης της γλώσσας τους και ειδικότερα θα παραλείψει οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγήσει τα μέλη τέτοιων ομάδων σε ενέργειες που δεν αρμόζουν στις περιστάσεις τους.

(γ) Δεν πρέπει να υπάρχουν δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ που είναι ακατάλληλες, παράνομες ή μη ασφαλείς ή που ασκούν υπερβολική πίεση σε επιλεγμένους καταναλωτές.

(δ) Οι Πρεσβευτές Μάρκας θα αποστέλλουν στους καταναλωτές μόνο συστατικές επιστολές, αποτελέσματα δοκιμών, αναφορές ή άλλα πρόσωπα για επιχειρηματικούς σκοπούς, αν έχουν επίσημη εξουσιοδότηση τόσο από τον Διαιτητή όσο και από την Verway και είναι ακριβή και δεν είναι παρωχημένα. Οι επιστολές συστάσεων, οι δοκιμές και οι προσωπικές αναφορές πρέπει πάντα να βρίσκονται στο πλαίσιο του σκοπού τους

(4) Η χρήση, παραγωγή και κοινοποίηση των δικών τους ιστοτόπων, διαφημιστικών εντύπων, φυλλαδίων δικών τους προϊόντων ή άλλα αυτοδημιουργούμενα μέσα ενημέρωσης και διαφημιστικό υλικό, καθώς και η αλλαγή της σελίδας προορισμού που διαθέτει ο συνεργάτης ομάδας επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση. Σε περίπτωση που ο Πρεσβευτής Μάρκας διαφημίζει προϊόντα της Verway σε άλλα μέσα ενημέρωσης του Διαδικτύου, όπως κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook ή Instagram), εφαρμογή σε απευθείας σύνδεση blogs ή chat rooms (π.χ. WhatsApp ή Snapchat), μπορεί πάντα να χρησιμοποιήσει μόνο τις επίσημες δηλώσεις της διαφήμισης Verway ή να προωθήσει μια δραστηριότητα της Verway ως εργαζόμενος και από την άποψη αυτή απαγορεύεται, επίσης, η χρήση του ονόματος, σημάτων, λογότυπων και άλλων προστατευόμενων ονομασιών της Verway, συμπεριλαμβανομένων της σχετικής χρήσης ως ένα online / όνομα λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης/ χρήστη ως εικόνα προφίλ στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης (ή online λογαριασμούς), σχετική χρήση ως λέξη-κλειδί στο Google AdWords, το Google AdSense και υπηρεσίες καθώς και τη χρήση τους ως ονόματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(5) Τα εμπορεύματα της Verway μπορούν να υποβάλλονται και να πωλούνται σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο σε δύο ή περισσότερα άτομα, σε συναντήσεις στο σπίτι, σε διαδικτυακές συναντήσεις στο σπίτι, σε διαδικτυακές εκδηλώσεις δικτύωσης ή / και σε διαδικτυακές διασκέψεις που φιλοξενούνται από τον Πρεσβευτή Μάρκας.

(6) Ο Πρεσβευτής Μάρκας απαγορεύεται πάντοτε να πωλεί ή να διανέμει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μέσω δικό του μάρκετινγκ ή / και υλικά πωλήσεων σε άλλους Πρεσβευτές Μάρκας της Verway.

(7) Τα εμπορεύματα μπορούν επίσης να παρουσιαστούν από τον Πρεσβευτή Μάρκας σε εμπορικές εκθέσεις μετά από γραπτή άδεια από την Verway.

(8) Ο Πρεσβευτής της Μάρκας δεν πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό της Verway. Είναι περισσότερο υποχρεωμένος να ενεργεί ως "ανεξάρτητος Πρεσβευτής της Μάρκας Verway". Σε σελίδες του Internet, σε σελίδες, χαρτικά, επαγγελματικές κάρτες, ετικέτες αυτοκινήτων και σε διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό και τα παρόμοια πρέπει πάντα να έχει την προσθήκη «Ανεξάρτητος Πρεσβευτής Μάρκας Verway» και δίχως την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση δεν λαμβάνει το σήμα Verway ή / και τα εμπορικά σήματα, τίτλους εργασίας, εταιρική επωνυμία και άλλα χαρακτηριστικά από την Verway. Ο Πρεσβευτής Μάρκας, επίσης απαγορεύεται να ζητά και να λαμβάνει δαπάνες προκειμένου να αναλαμβάνει δεσμεύσεις για να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς, να συνάπτει άλλες συμβάσεις ή με άλλο τρόπο να υποβάλουν δεσμευτικές δηλώσεις εκ μέρους της Verway για ή προς όφελος ή για λογαριασμό εταιρείας δανείων. Στον Πρεσβευτή Μάρκας δεν του έχει χορηγηθεί ούτε άδεια είσπραξης ούτε πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση της Verway έναντι τρίτων. Επίσης ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν πρέπει να αναλαμβάνει την εκπλήρωση της υποχρέωσης μιας μεσολάβησης.

(9) Ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν έχει εξουσιοδοτηθεί για επιχειρηματικές συναλλαγές να προσδιορίζει τα εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιρειών ως αρνητικά, με δυσπιστία ή άλλως παράνομα ή να αξιολογεί αρνητικά ή υποτιμητικά άλλες εταιρείες ή να χρησιμοποιεί αρνητικές, εξευτελιστικές ή άλλως παράνομες αξιολογήσεις για να προσελκύσει πρεσβευτές μάρκας άλλων εταιρειών.

(10) Όλα τα προϊόντα παρουσίασης, διαφήμισης, εκπαίδευσης και ταινιών, οι ετικέτες προϊόντων κλπ. (συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών) της Verway προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να διανέμετε, να κοινοποιείτε, να δημοσιεύετε στο κοινό ή να επεξεργάζεστε τα συμβατικά δικαιώματα χρήσης του Πρεσβευτή Μάρκας χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Verway.

(11) Επίσης, η χρήση του σήματος Verway ή / και τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, ο εμπορικός τίτλος, η εταιρική επωνυμία καθώς και άλλα χαρακτηριστικά της Verway επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση. Αυτό ισχύει και για την καταχώρηση τομέων του Διαδικτύου. Η Verway μπορεί να απαιτήσει αξιώσεις από τομείς του διαδικτύου που χρησιμοποιούν το όνομα Verway ή / και τη χρήση των εμπορικών σημάτων, τίτλους εργασίας και επωνυμίες επιχειρήσεων και άλλα χαρακτηριστικά της Verway και η χρήση τους δεν έχει εγκριθεί από Verway, ώστε να εγγραφούν, διαγραφούν ή / και μεταφερθούν στην Verway. Τα καθαρά κόστη απόκτησης του παρόχου, αλλά όχι άλλα έξοδα ή άδεια χρήσης ή άλλη αποζημίωση για τον τομέα θα πρέπει να αναληφθούν από Verway σε περίπτωση εξαγοράς. Απαγορεύεται η προώθηση εφαρμογής των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, τίτλων εργασίας ή άλλων δικαιώματα που περιλαμβάνουν, ή ενδεχομένως σε άλλη χώρα / περιοχή, το εμπορικό σήμα, το προϊόν, ο τίτλος εργασίας ή η εμπορική επωνυμία της Verway καταχωρείται ή άλλως προστατεύεται. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει τόσο για ίδια ή παρόμοια σήματα ή εμπορεύματα.

(12) Ένας Πρεσβευτής Μάρκας μπορεί να εγγραφεί ξανά στην Verway μετά την παύση της παλιάς του θέσης. Προϋπόθεση είναι ο τερματισμός και η επιβεβαίωση του τερματισμού από την Verway για την παλιά θέση του Πρεσβευτή της Μάρκας να είναι τουλάχιστον 12 μηνών και ότι ο Πρεσβευτής Μάρκας που διαγράφηκε δεν έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες για την Verway κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

(13) Ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν επιτρέπεται να απαντήσει σε ερωτήσεις τύπου σχετικά με την Verway, τα εμπορεύματά της, το Σχέδιο Σταδιοδρομίας της Verway ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της Verway. Ο Πρεσβευτής της Μάρκας οφείλει να διαβιβάσει αμέσως όλα τα ερωτήματα στο Γραφείο Τύπου της Verway.

(14) Ο Πρεσβευτής Μάρκας αναλαμβάνει τη δέσμευση να διασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, ότι τα δεδομένα πελατών που λαμβάνονται μέσω των υπηρεσιών πωλήσεων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την Verway και, ειδικότερα, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους ή/ και για υπηρεσίες τρίτων.

(15) Ο Πρεσβευτής Μάρκας επιτρέπεται να προωθεί και να διανέμει υπηρεσίες για την Verway σε άλλες χώρες ή να κερδίσει νέους Πρεσβευτές Μάρκας που έχουν ανοίξει επίσημα από την Verway.

(16) Η Verway επιτρέπει στον Πρεσβευτή Μάρκας να αγοράζει τα αγαθά για προσωπικές ανάγκες ή ανάγκες των μελών της οικογένειάς του. Σε καμία περίπτωση ο ίδιος ο Πρεσβευτής Μάρκας ή τα μέλη της οικογένειάς του, άλλοι Πρεσβευτές Μάρκας ή άλλοι τρίτοι δεν μπορούν να αγοράσουν αγαθά πέραν των δικών τους αναγκών, προκειμένου να δημιουργήσουν αξιώσεις προμήθειας ή να προσποιούνται ή να «κάνουν χάρη» σε ένα μέλος της οικογένειας.

(17) Η Verway επιτρέπει στον Πρεσβευτή Μάρκας να αγοράζει τα αγαθά για προσωπικές ανάγκες ή ανάγκες των μελών της οικογένειάς του. Σε καμία περίπτωση ο Πρεσβευτής Μάρκας, ο ίδιος ή κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς του, δεν μπορεί να προκαλέσει σε άλλους Πρεσβευτές Μάρκας να αγοράζουν χύμα ποσότητες για προσωπική χρήση, οι οποίες ενδέχεται να υπερβαίνουν αδικαιολόγητα την προσωπική χρήση εντός ενός νοικοκυριού. Με την υποβολή παραγγελιών, ο Πρεσβευτής Μάρκας βεβαιώνει ότι τουλάχιστον το 75% αυτής της παράδοσης αγαθών έχει καταναλωθεί για επιχειρηματικούς σκοπούς μέσω προώθησης προϊόντων και γευσιγνωσίας και ότι δεν υπάρχει πλέον το 25% των αποθεμάτων από την τελευταία παραγγελία. Επιπλέον, ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν μπορεί να αγοράζει, από μόνος του ή μέσω τρίτων, περισσότερα αγαθά από αυτά που μπορεί λογικά να καταναλώσει εντός ενός μηνός.

(18) Ο Πρεσβευτής Μάρκας θα γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό εγκαίρως την τοποθεσία, το χρόνο και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων προβολής πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης από την Verway Executive στο σύστημα σχεδιασμού εκδηλώσεων που παρέχει η Verway. Η Verway μπορεί να ζητήσει αλλαγές ή ακύρωση της εκδήλωσης, εφόσον είναι απαραίτητο προς όφελος της Εταιρείας και της οργάνωσης διανομής της Verway και των μελών της.

(19) Δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεφωνικών αριθμών επί πληρωμή για την εμπορία της επιχείρησης ή των προϊόντων της Verway.

(20) Ο Πρεσβευτής Μάρκας θα πρέπει να ειδοποιήσει την Verway έγκαιρα και με σαφήνεια για παραβιάσεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Σύμβασης Συναλλαγών και του Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας της Verway καθώς και όποιων άλλων όρων της Εταιρείας.

§ 8 Ρήτρα ανταγωνισμού/ Δημοπρασία

(1) Ο Πρεσβευτής Μάρκας μπορεί να διανέμει προϊόντα ή / και υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών μάρκετινγκ, διανομείς συμβαλλόμενων μερών ή άλλες εταιρείες άμεσης πώλησης, ακόμη και αν είναι ανταγωνιστές.

(2) νε ξάρτητα από την άδεια που διατυπώνεται στην παράγραφο 1, ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν επιτρέπεται να διανέμει προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων εταιρειών σε άλλους Πρεσβευτές Μάρκας της Verway.

(3) Στο βαθμό που ο Πρεσβευτής Μάρκας εργάζεται επίσης σε διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών δικτύων μάρκετινγκ, εταιρειών διανομής μερών ή άλλων εταιρειών άμεσης πώλησης, αναλαμβάνει να σχεδιάσει την αντίστοιχη δραστηριότητα (μαζί με την αντίστοιχη γραμμή υπό αυτόν) με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συνδέει ή να αναμειγνύει τις δραστηριότητές του για την άλλη εταιρεία. Συγκεκριμένα, ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα προϊόντα εκτός της Verway στην ίδια τοποθεσία ή σε κοντινή απόσταση ή στον ίδιο ιστότοπο, σελίδα Facebook, άλλη πλατφόρμα κοινωνικών μέσων ή διαδικτυακή πλατφόρμα.

(4) Επιπλέον, απαγορεύεται ο Πρεσβευτής Μάρκας να προσελκύει και άλλους Πρεσβευτές της Verway για τη διανομή άλλων προϊόντων.

(5) Ο Πρεσβευτής Μάρκας απαγορεύεται επίσης να παραβιάζει συμφωνίες άλλων Πρεσβευτών Μάρκας ή άλλες συμφωνίες διανομής που έχει συνάψει με άλλες εταιρείες και των οποίων οι όροι εξακολουθούν να ισχύουν με τη σύναψη σύμβασης Πρεσβευτή Μάρκας.

§ 9 Εμπιστευτικότητα

Ο Πρεσβευτής Μάρκας τηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα για τα επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά της Verway και τη δομή της. Ειδικότερα, τα επιχειρηματικά και εμπορικά μυστικά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των κλιμακίων, το οικογενειακό κλιμάκιο και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, τον Πρεσβευτή Μάρκας, τα δεδομένα πελατών και εργολάβων, καθώς και τις πληροφορίες για τις επιχειρηματικές σχέσεις της Verway και των θυγατρικών της και άλλων Προμηθευτών και προμηθευτών. Αυτή η δέσμευση συνεχίζει να ισχύει και μετά τη λήξη της σύμβασης του Πρεσβευτή Μάρκας.

§ 10 Προστασία Πρεσβευτών Μάρκας/ Μη προστασία περιοχής

(1) Για έναν ενεργό Πρεσβευτή Μάρκας, ο οποίος κερδίζει για πρώτη φορά έναν νέο Πρεσβευτή Μάρκας για τη διανομή των προϊόντων της Verway, στο νέο Πρεσβευτή Μάρκας έχει ανατεθεί η δομή του σύμφωνα με το σχέδιο σταδιοδρομίας και τις ρυθμιζόμενες προδιαγραφές τοποθέτησης (προστασία του Πρεσβευτή Μάρκας). Ο χρόνος παραλαβής της αίτησης καταχώρησης του νέου Πρεσβευτή Μάρκας στην Verway ισχύει για την κατανομή. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της "θέσης τοποθέτησης" ενός άμεσα ή έμμεσα χρηματοδοτούμενου εταίρου.

(2) Η Verway μπορεί να διαγράψει από το σύστημά της πληροφορίες που μπορεί να αναγνωρίσει προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός πρεσβευτή με χορηγία, όταν διαφημίσεις, συνοδευτικές επιστολές ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χαρακτηρίζονται από τις λέξεις "στρεβλή", "κατάργηση", "μη αποδεκτή" ή άλλες παρόμοιες και ο νεοεισαχθείς Πρεσβευτής ή Χορηγός Μάρκας δεν διορθώνει τα ανακριβή στοιχεία του νεοεισαχθέντος Πρεσβευτή Μάρκας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 14 ημερών. Εάν η Verway επιβαρυνθεί με δαπάνες για αγγελίες και πακέτα που δεν μπορούν να παραδοθούν, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των εξόδων, εκτός αν η εσφαλμένη παράδοση έγινε χωρίς δικό του σφάλμα.

(3) Επιπλέον, απαγορεύεται η χρηματοδότηση διασταυρωμένων γραμμών (Cross-Line Sponsorship) και η προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο εντός της εταιρείας. «Cross-Line Sponsorship» σημαίνει την απόκτηση φυσικού προσώπου ή εταιρίας ή εταιρικής σχέσης που είναι ήδη Πρεσβευτής Μάρκας με την Verway από άλλη αλυσίδα διανομής ή έχει συνάψει συμβόλαιο Πρεσβευτή Μάρκα τους τελευταίους 12 μήνες. Απαγορεύεται επίσης η χρήση του ονόματος του συζύγου, των συγγενών, των εμπορικών επωνυμιών, των εταιρειών, των προσωπικών εταιρειών, των εταιρειών εμπιστοσύνης ή άλλων τρίτων, προκειμένου να καταστρατηγηθεί η παρούσα διάταξη.

(4) Οι χειρισμοί μπόνους απαγορεύονται. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, τη χορηγία πρεσβευτών μάρκας, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν ασχολούνται ούτε με την επιχείρηση Verway (λεγόμενοι «αχυράνθρωποι»), ούτε με ανοικτές ή αποκρύψεις πολλαπλών καταχωρίσεων, εφόσον αυτό απαγορεύεται. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση του ονόματος του/της συζύγου, των συγγενών, των εμπορικών επωνυμιών, των εταιρειών, των εταιρικών σχέσεων, των εταιρειών εμπιστοσύνης ή άλλων τρίτων για την καταστρατήγηση της παρούσας διάταξης. Απαγορεύεται επίσης να παρακινούνται τρίτοι να πωλούν ή να αγοράζουν αγαθά προκειμένου να επιτύχουν καλύτερη θέση στο σχέδιο σταδιοδρομίας, να χειραγωγήσουν το μπόνους του ομίλου ή άλλως να επιφέρουν χειρισμό μπόνους.

(5) Ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν δικαιούται εδαφικής προστασίας.

§ 11 Προειδοποιήσεις, Συμβατικές Κυρώσεις, Αξιώσεις για αποζημίωση, Απαλλαγή ευθύνης

(1) Σε περίπτωση πρώτης παραβίασης των καθηκόντων του Πρεσβευτή της Μάρκας που ρυθμίζεται στην § 7, εκδίδεται έγγραφη προειδοποίηση από την Verway, ορίζοντας προθεσμία δέκα ημερών για την επανόρθωση της παράβασης. Ο Πρεσβευτής Μάρκας δεσμεύεται να αποδώσει τα έξοδα όχλησης, ιδίως τα έξοδα δικηγόρου που έγιναν για την υπενθύμιση.

(2) Αναφέρεται ρητά στο άρθρο 16 παράγραφος 2, σύμφωνα με την Verway, ότι σε περίπτωση παραβίασης των άρθρων 8, 9 και 10 (3) και (4), 18 (3) και 19, καθώς και ιδιαίτερα σοβαρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 7, άλλου ισχύοντος συμβατικού ή νόμιμου δικαιώματος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση για έκτακτη καταγγελία δικαιούται, αλλά κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να λάβει τα μέτρα του άρθρου 11 (1) για την αρχική παράβασης καθήκοντος. Παρά το άμεσο έκτακτο δικαίωμα καταγγελίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 (2), σε μεμονωμένες περιπτώσεις η Verway έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε προειδοποίηση κατά την έννοια του εδαφίου (1) κατά την κρίση της πριν από την ειδοποίηση έκτακτης καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης σύντομης προειδοποίησης.

(3) Εάν, μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την προειδοποίηση, η ίδια παράβαση συνεχίζεται ή η αρχική φερόμενη παράβαση δεν αποκατασταθεί, η συμβατική κύρωση εφαρμόζεται αμέσως κατά την κρίση της Verway και επανεξετάζεται από το αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση διαφοράς. Η επιβολή της συμβατικής κύρωσης συνεπάγεται επίσης πρόσθετα δικαστικά τέλη, τα οποία ο Πρέσβης Μάρκας υποχρεούται να καταβάλει.

(4) Παρά την παραβίαση της συμβατικής ποινής, ο Πρεσβευτής Μάρκας είναι επίσης υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει στην Verway λόγω παραβίασης του καθήκοντος από τον Πρεσβευτή Μάρκας, εκτός εάν ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν είναι υπεύθυνος για την παράβαση του καθήκοντος.

(5) Ο Πρεσβευτής Μάρκας θα αποδεσμεύσει την Verway από την ευθύνη του για την αρχική αξίωση της Verway, σε περίπτωση αξίωσης τρίτου για παράβαση οποιωνδήποτε συμβατικών υποχρεώσεων ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση του εφαρμοστέου δικαίου από τον Πρεσβευτή Μάρκας. Συγκεκριμένα, ο Πρεσβευτής Μάρκας αναλαμβάνει να καταβάλει όλα τα έξοδα, ιδίως τα δικαστικά έξοδα, νομικά έξοδα και τις αποζημιώσεις που βαρύνουν την Verway στο πλαίσιο αυτό.

§ 12 Προσαρμογή τιμών και προμηθειών

Η Verway δικαιούται, ιδίως όσον αφορά τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς ή / και τη δομή αδειοδότησης, να τροποποιεί τα ποσά που οφείλουν οι Πρεσβευτές Μάρκας για τις τιμές προϊόντων ή τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις προμήθειες και να τροποποιεί το σχέδιο σταδιοδρομίας ή τα τέλη χρήσης κατά την έναρξη μιας νέας περιόδου χρέωσης. Η αλλαγή αυτή θα κοινοποιηθεί από την Verway στον Πρεσβευτή Μάρκας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την αλλαγή. Οι αυξήσεις των τιμών κατά περισσότερο από 5% ή αλλαγές στο σχέδιο σταδιοδρομίας σε βάρος του Πρεσβευτή Μάρκας δίνουν στον Πρεσβευτή Μάρκας το δικαίωμα να αντιταχθεί στην τροποποίηση του δικαιώματος. Σε περίπτωση που δεν έχει αντίρρηση για την αλλαγή των όρων εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, αυτές θα γίνονται μέρος της σύμβασης. Οι αλλαγές που είναι γνωστές κατά την ημερομηνία της σύναψης της σύμβασης από τον Πρεσβευτή Μάρκας δεν υπόκεινται σε υποχρέωση γνωστοποίησης και δεν αποφέρουν κανένα δικαίωμα αντίρρησης του Πρεσβευτή Μάρκας. Σε περίπτωση αντίρρησης, η Verway δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κατά το χρόνο έναρξης ισχύος των τροποποιημένων ή συμπληρωμένων όρων και προϋποθέσεων.

§ 13 Προώθηση προϊόντων, επιχορηγήσεις

Όλα τα δωρεάν διαφημιστικά και άλλες επιχορηγήσεις της Verway μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή στο μέλλον.

§ 14 Αμοιβές, Προμήθειες και Τιμολόγηση

(1) Ως αποζημίωση για μια επιτυχημένη τοποθέτηση και το έργο του, ο Πρεσβευτής Μάρκας θα λάβει προμήθειες και άλλες αποζημιώσεις κατά την επίτευξη των απαιτούμενων στόχων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών απαιτήσεων προσόντων από το Σχέδιο Σταδιοδρομίας της Verway. Όλες οι αξιώσεις προμήθειας προκύπτουν από το τρέχον σχέδιο σταδιοδρομίας, το οποίο ο Πρεσβευτής Μάρκας μπορεί να ανακαλέσει και να προβάλει στο γραφείο του υποστήριξης. Η καταβολή του τέλους καλύπτει όλες τις δαπάνες του Πρεσβευτή Μάρκας για τη συντήρηση και την λειτουργία της επιχείρησής του, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

(2) Μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση κατά την έννοια της παραγράφου (1) της παρούσας σύμβασης υφίσταται μόνον εφόσον έχει πράγματι επιτευχθεί η συμβατική σχέση μεταξύ του πελάτη Verway και ο πελάτης δεν έχει ανακαλέσει την αίτησή του για σύναψη σύμβασης, ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την εξ αποστάσεως πώληση ή την κατ 'οίκον πώληση. Επιπλέον, αξίωση αποζημίωσης προκύπτει μόνο όταν η πληρωμή από τον πελάτη πιστώνεται στο λογαριασμό της Verway και πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις πληρωμής.

(3) Μια αξίωση προμήθειας ειδικότερα δεν προκύπτει, εάν

α.) ο πελάτης κάνει χρήση του δικαιώματός του υπαναχώρησης,

β.) η σύμβαση αμφισβητείται νομικά από τον πελάτη,

γ.) η εντολή του πελάτη έχει παραβιαστεί παράνομα,

δ.) Η Verway αρνείται να αποδεχθεί τη σύμβαση,

ε.) υποβάλλονται ελλιπείς παραγγελίες πελατών.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις παράνομης διαμεσολάβησης, είτε με απάτη είτε με καταχρηστικές ενέργειες του πελάτη, ο Πρεσβευτής Μάρκας ή οι αντιπρόσωποί του δεν δικαιούνται αξιώσεις προμήθειας.

(4) Η Verway διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πρεσβευτή Μάρκας πριν από την αρχική πληρωμή της προμήθειας την απόδειξη ταυτότητας ή σε εταιρίες ή συνεργασίες του ενεργού ατόμου, φορτώνοντας ένα αντίγραφο της ταυτότητας, του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης στο γραφείο υποστήριξης της Verway. Στην περίπτωση εταιρειών ή εταιρικών σχέσεων ή εγγεγραμμένων εμπόρων, η Verway διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή αντιγράφου του τρέχοντος αποσπάσματος του εμπορικού μητρώου (όχι παλαιότερο από ένα μήνα).

(5) Ο Πρεσβευτής Μάρκας αρχικά λειτουργεί ως ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης στη Verway. Θα ειδοποιήσει αμέσως με την κοινοποίηση του φορολογικού του αριθμού και κατόπιν επιβεβαίωσης από την τοπική φορολογική του υπηρεσία, τη Verway, μόλις επιλέξει να καταβάλει φόρο επί των πωλήσεων (ΦΠΑ) στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας ή υπερβαίνει τα όρια των μικρών επιχειρηματιών. Αναφέρεται ρητά ότι η Verway θα συμμετάσχει στη διαδικασία αντιστροφής χρέωσης όσον αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ.

(6) Οι προμήθειες του Πρεσβευτή Μάρκας πιστώνονται καθημερινά σε ένα eWallet και ο Πρεσβευτής της Μάρκας μπορεί να εξοφλήσει το υπόλοιπο λόγω του δικαιώματος υπαναχώρησης των πελατών μετά την 21η ημέρα από την αγορά των προϊόντων από τον πελάτη ανά πάσα στιγμή (ή παραγγελία νέων αγαθών).

(7) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καμία αξίωση δεν μπορεί να υφίσταται ή να ασκείται έναντι προμήθειας υψηλότερης από την προμήθεια επί της οποίας βασίζεται η παρούσα σύμβαση. Από την προμήθεια καλύπτονται όλες οι αξιώσεις από το VP, ιδίως έξοδα ταξιδίου, δαπάνες, έξοδα γραφείου, τηλεφωνικά έξοδα ή άλλες δαπάνες για τη διαφήμιση, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Με την καταβολή της αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο (1) αποζημιώνονται, όλες οι υπηρεσίες του Πρεσβευτή Μάρκας, ιδίως η παραγωγή και η συντήρηση του χαρτοφυλακίου του Πρεσβευτή Μάρκας, του αποθέματος πελατών καθώς και των μελλοντικών δυνατοτήτων της αγοράς και υπό την έννοια της προκαταβολής τους, έτσι ώστε σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από το μέρος για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα πρέπει να υποβληθούν αξιώσεις αποζημιώσεις ή / και αποζημιώσεις για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο από την Verway. Ανατρέξτε στο άρθρο 16 (5).

(8) Η Verway δικαιούται να διεκδικήσει δικαίωμα διατήρησης σύμφωνα με τις συμβατικές απαιτήσεις. Επιπλέον, η Verway δικαιούται να διεκδικήσει δικαίωμα παρακράτησης για την καταβολή προμηθειών, εκτός εάν όλα τα απαιτούμενα από τη σύμβαση ή από το νόμο έγγραφα είναι διαθέσιμα πριν από την αρχική πληρωμή. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος διατήρησης των προμηθειών από την Verway, συμφωνείται ότι ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν δικαιούται κανένα τόκο για την περίοδο διατήρησης της προμήθειας.

(9) Η Verway δικαιούται να αντισταθμίσει το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων που έχει η Verway κατά του Πρεσβευτή της Μάρκας με τις αξιώσεις της προμήθειας. Ο Πρεσβευτής Μάρκας δικαιούται να συμψηφίσει αν οι ανταγωνισμοί είναι αδιαμφισβήτητοι ή νομικά δεσμευτικοί.

(10) Οι εκχωρήσεις και οι δεσμεύσεις των αιτημάτων του Πρεσβευτή της Μάρκας από τις συμβάσεις του Πρεσβευτή Μάρκας αποκλείονται, όσον αφορά την απαγόρευση του υποχρεωτικού νόμου. Το βάρος της σύμβασης με δικαιώματα τρίτων δεν επιτρέπεται, εφόσον δεν αποκλείει τον υποχρεωτικό νόμο.

(11) Ο Πρεσβευτής Μάρκας θα ελέγξει αμέσως τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί και θα ειδοποιήσει αμέσως την Verway για οποιεσδήποτε αντιρρήσεις. Όλες οι αξιώσεις από προμήθειες προκύπτουν από το τρέχον σχέδιο σταδιοδρομίας, το οποίο ο Πρεσβευτής Μάρκας μπορεί να αναζητήσει και να προβάλει στο γραφείο του υποστήριξης. Οι εσφαλμένες προμήθειες, μπόνους ή άλλες πληρωμές πρέπει να δηλώνονται εγγράφως στη VERWAY εντός 60 ημερών από την εσφαλμένη πληρωμή. Μετά από αυτό το διάστημα, οι προμήθειες, τα μπόνους ή άλλες πληρωμές θεωρούνται εγκεκριμένες.

(12) Οι προμήθειες θα καταβάλλονται μηνιαίως, με την επιφύλαξη των όρων πληρωμής της Verway και των μεθόδων πληρωμής, κατόπιν ρητού αιτήματος του Πρεσβευτή Μάρκας. Η Verway διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει προμήθειες από συνολικό ποσό € 50,00. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το κατώτατο όριο πληρωμής, τα δικαιώματα προμήθειας θα συνεχιστούν στον επιχειρηματικό λογαριασμό που κατέχει η Verway για τον Πρεσβευτή της Μάρκας και θα καταβληθούν στον Πρεσβευτή Μάρκας τον επόμενο μήνα μετά την επίτευξη του ελάχιστου ορίου πληρωμής.

§ 15 Αποκλεισμός Πρεσβευτή Μάρκας

(1) Σε περίπτωση που ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν παράσχει τα ζητούμενα αποδεικτικά στοιχεία εντός 30 ημερών από την ενημέρωσή του για οποιαδήποτε πληρωμή, προμήθεια ή άλλες απαιτήσεις πληρωμής, η Verway αναστέλλει την εγγραφή του Πρεσβευτή Μάρκας στο Σύστημα Verway μέχρι την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων. Η περίοδος αναστολής δεν παρέχει στον Πρεσβευτή Μάρκας δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας και δεν συνεπάγεται αξίωση επιστροφής του ήδη καταβληθέντος πακέτου εκκίνησης ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης αποζημίωσης, εκτός εάν ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν είναι υπεύθυνος για τον αποκλεισμό.

(2) Για κάθε περίπτωση υπενθύμισης μη υποβολής των απαραίτητων υποστηριζόμενων εγγράφων κατά την έννοια της παραγράφου (1) μετά την κήρυξη της αναστολής, η Verway δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των αναγκαίων εξόδων για την υπενθύμιση αυτή.

(3) Οι πληρωμές, προκαταβολές προμηθειών ή άλλες πληρωμές που δεν μπορούν να καταβληθούν λόγω των προαναφερθέντων λόγων καταχωρούνται από την Verway ως μη πληρωτέες και φτάνουν στο νόμιμο χρονικό διάστημα το αργότερο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

(4) Ανεξαρτήτως των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο (1), η Verway διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού για εύλογη αιτία. Ειδικότερα, η Verway διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση του Πρεσβευτή Μάρκας στο γραφείο υποστήριξης και σε άλλο σύστημα της Verway χωρίς προειδοποίηση, εάν ο Πρεσβευτής της Μάρκας παραβιάσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 7 - 9 και 10 παράγραφοι 3 και 4 ή εφαρμοστέο δίκαιο. Η αναστολή θα διατηρηθεί μέχρι την κατάργηση της παράβασης καθήκοντος με αντίστοιχη προειδοποίηση από την Verway. Εάν πρόκειται για σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία οδηγεί σε έκτακτη διακοπή της συμβατικής σχέσης, ο αποκλεισμός παραμένει μόνιμος.

§ 16 Διάρκεια σύμβασης, Καταγγελία σύμβασης

(1) Η σύμβαση του Πρεσβευτή Μάρκα συμφωνείται επ 'αόριστον και μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα δύο μέρη με προειδοποίηση δύο εβδομάδων μέχρι το τέλος του μήνα.

(2) Ανεξάρτητα από το λόγο για την καταγγελία, (1) από τα δύο μέρη μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση Πρεσβευτή Μάρκας εξαιρετικά για σοβαρό λόγο. Ένας σημαντικός λόγος για τον τερματισμό μιας σύμβασης από την Verway περαιτέρω αποτελεί παραβίαση μιας από τις ελεγχόμενες στην § 7 υποχρεώσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τον Πρεσβευτή Μάρκας σύμφωνα με την § 11 εδάφιο (1) και τις οποίες δεν τηρεί στο παρόν ή αργότερα, μετά την διακοπή της παράβασης για την ίδια ή παρόμοια παράβαση. Σε περίπτωση παραβίασης των προβλεπόμενων καθηκόντων στις §§ 8, 9 και 10 (3) και (4), 18 (2) ή 19, καθώς και σε μια πολύ σοβαρή παράβαση της § 7 ή άλλες ισχύουσες συμβατικές ή νομίμου δικαιώματος, η Verway δικαιούται χωρίς προειδοποίηση για έκτακτη καταγγελία. Επιπλέον, ένας εξαιρετικός λόγος για καταγγελία για κάθε μέρος είναι λόγω αφερεγγυότητας κατά του άλλου μέρους, η απόρριψη αιτήματος λόγω έλλειψης περιουσιακών στοιχείων, ή ότι το άλλο μέρος έχει τεθεί σε πτώχευση, ή έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την αδυναμία να πληρώσει ως μέρος του αποκλεισμού. Το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας υφίσταται με την επιφύλαξη περαιτέρω απαιτήσεων.

(3) Η Verway έχει επίσης το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση Πρεσβευτών Μάρκας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκτός εάν ο Πρεσβευτής Μάρκας έχει προβεί στις απαιτούμενες πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 4, εντός 6 μηνών από την εγγραφή ή αν ο Πρεσβευτής Μάρκας είναι ανενεργός για περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Ωστόσο, η Verway πρέπει να ειδοποιήσει τον Πρεσβευτή Μάρκας για την επικείμενη ακύρωση 15 ημερών πριν από την έκτακτη ειδοποίηση τερματισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στο σύστημα) ή στο γραφείο υποστήριξής του, έτσι ώστε ο Πρεσβευτής Μάρκας να μπορεί εντός αυτής της περιόδου 15 ημερών να καλύψει τις απαιτούμενες ενέργειες.

(4) Η Verway έχει επίσης το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση Πρεσβευτή Μάρκας σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκτός εάν ο Πρεσβευτής Μάρκας έχει προβεί στις απαιτούμενες πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 4 εντός 6 μηνών από την εγγραφή ή αν ο Πρεσβευτής Μάρκας είναι ανενεργός για περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών. Ωστόσο, η Verway πρέπει να ειδοποιήσει τον Πρεσβευτή Μάρκας για την επικείμενη ακύρωση 15 ημερών πριν από την έκτακτη ειδοποίηση τερματισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στο σύστημα) ή στο γραφείο υποστήριξής του, έτσι ώστε ο Πρεσβευτής Μάρκας να μπορεί εντός αυτής της περιόδου 15 ημερών να καλύψει τις απαιτούμενες ενέργειες.

(5) Μετά τη σύναψη της σύμβασης, με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου χωριστού έγγραφου κανονισμού, η ανανέωση της σύμβασης είναι δυνατή μόνο μετά τη λήξη περιόδου τουλάχιστον 12 μηνών.

(6) Με την καταγγελία της σύμβασης, ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν δικαιούται πλέον την προμήθεια. Αυτό δεν ισχύει για συμβάσεις που έχουν ήδη διεκπεραιωθεί με επιτυχία αυτήν τη στιγμή. Το δικαίωμα σε αυτές τις προμήθειες παραμένει ανεπηρέαστο. Επιπλέον, ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν δικαιούται αποζημίωσης για τη λύση της σύμβασης, δεδομένου ότι ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν είναι εμπορικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του Εμπορικού Κώδικα σύμφωνα με το άρθρο 4 (1).

(7) Οι καταγγελίες γίνονται δεκτές μόνο εγγράφως, όπου μπορεί να γίνει η τακτική και η έκτακτη καταγγελία σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, αλλά όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με το (2).

(8) Εάν ένας Πρεσβευτής Μάρκας παρέχει επίσης άλλες υπηρεσίες της Verway, όπως εκείνες από τη σύμβαση του Πρεσβευτή Μάρκας, όπως: η χρήση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 ή τη μόνιμη αγορά των απαιτούμενων αγαθών, οι υπηρεσίες αυτές παραμένουν ανεπηρέαστες από τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης του Πρεσβευτή Μάρκα, εκτός εάν ο Πρέσβης της Μάρκας απαιτήσει ρητά τη λήξη της. Εάν ο Πρεσβευτής Μάρκας εξακολουθεί να λαμβάνει υπηρεσίες από τη Verway μετά τη λήξη της σύμβασης, θα λειτουργεί ως κανονικός πελάτης.

§ 17 Υποχρεώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πρεσβευτή Μάρκας

Ο Πρεσβευτής Μάρκας απαγορεύεται να αποκαλύψει, να αποθηκεύσει ή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δεδομένα του πελάτη που του γνωστοποιούνται, σε τρίτους πέραν των συμβατικών δικαιωμάτων ή / και προδιαγραφών.

§ 18 Μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας, Δομή / Θάνατος Πρεσβευτή Μάρκας

(1) Η Verway μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβιβάσει τις δραστηριότητές της, εν όλω ή εν μέρει, ή μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αγοραστής συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο.

(2) Εφόσον μια νέα εταιρεία ή εταιρία καταχωρημένη ως Πρεσβευτής Μάρκας επιθυμεί να αποκτήσει νέο μέτοχο, αυτό είναι δυνατό μέχρι την παραίτηση του 20% των μετοχών της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι προηγούμενοι μέτοχοι που έχουν υποβάλει αίτηση για σύμβαση συμβολαίου παραμένουν επίσης μέτοχοι. Αν ένας μέτοχος επιθυμεί να παραιτηθεί από την εταιρεία ή την εταιρική σχέση που είναι εγγεγραμμένη ως Πρεσβευτής Μάρκας ή αν οι μετοχές ενός ή περισσοτέρων μετόχων που υπερβαίνουν το 20% μεταβιβάζονται σε τρίτους, αυτή η πράξη μπορεί να υποβληθεί μαζί την υποβολή ενδεχομένως της αντίστοιχης συμβολαιογραφικής πράξης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, μόνο μετά από την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση, η οποία είναι στη διακριτική ευχέρεια της Verway. Η Verway χρεώνει τέλος διαχείρισης ύψους € 25,00 για την επεξεργασία της παραπάνω αίτησης. Εάν η απαίτηση αυτή δεν ικανοποιείται, η Verway διατηρεί το δικαίωμα για έκτακτη καταγγελία της σύμβασης των εγγεγραμμένων ως Πρεσβευτή Μάρκας της εταιρείας ή συνεταιρισμού.

(3) Ο Πρεσβευτής Μάρκας δικαιούται να μεταβιβάσει τη δομή της διανομής του μετά από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Verway και να αγοράσει και / ή να μεταβιβάσει συμβάσεις με τρίτους, καθώς και υποβολή αίτησης Πρεσβευτή Μάρκας στη Verway, εκτός αν η Verway κάνει χρήση του δικαιώματος προτίμησης χρήσης. Η μεταβίβαση της δομής της διανομής είναι δυνατή μόνο σε άτομα που δεν είναι Πρεσβευτές Μάρκας στη Verway κατά τη στιγμή της μεταβίβασης, δεν έχουν περάσει τους τελευταίους 12 μήνες και δεν έχουν καταγγελθεί ως Πρεσβευτές Μάρκας τους τελευταίους 18 μήνες από την Verway. Ωστόσο, για τον Πρεσβευτή Μάρκας της Verway, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η αγορά δομής διανομής. Η συγκατάθεση της Verway, ακόμη και αν δεν κάνει χρήση του δικαιώματός της προτίμησης χρήσης, είναι διαφορετικά στην ελεύθερη επιχειρηματική της διακριτική ευχέρεια. Ο Πρεσβευτής Μάρκας οφείλει να ειδοποιήσει γραπτώς τη Verway σχετικά με τη σκοπούμενη μεταβίβαση της δομής διανομής του. Η Verway έχει ένα μήνα από την παραλαβή της γραπτής ειδοποίησης για να ασκήσει το δικαίωμά της προτίμησης χρήσης. Εάν αυτό δεν συμβεί, η μεταβίβαση επιτρέπεται μετά από συμφωνία από την Verway. Μια πώληση είναι δυνατή μόνο στην αδιάσπαστη σχέση. Για τον τερματισμό χωρίς προειδοποίηση ή παραβίασης των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, το δικαίωμα του Πρεσβευτή Μάρκας για την πώληση της δικής της οργάνωσης πωλήσεων παύει να ισχύει, καθώς και στην περίπτωση που η επωνυμία πώλησης εξακολουθεί να οφείλει χρήματα στο Πρεσβευτή Μάρκας της Verway. Εφόσον ο Πρεσβευτής Μάρκας είναι μια εταιρεία ή συνεταιρισμός, η μεταβίβαση της δομής διανομής επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις περαιτέρω απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης.

(4) Η σύμβαση του Πρεσβευτή Μάρκας λήγει το αργότερο με το θάνατο του Πρεσβευτή Μάρκας. Η σύμβαση του Πρεσβευτή Μάρκας μπορεί να κληρονομείται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Οι κληρονόμοι πρέπει να συνάψουν μια νέα σύμβαση του Πρεσβευτή Μάρκας εντός 6 μηνών από το θάνατο, με τον οποίο εισάγει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του θανόντος. Εάν ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι είναι ήδη εγγεγραμμένος/οι ως φυσικό πρόσωπο στη Verway ως Πρεσβευτής Μάρκας, δεδομένου ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να λάβει μόνο μία θέση στο σχέδιο μάρκετινγκ, ο κληρονόμος πρέπει να εγκαταλείψει την προηγούμενη θέση του στη δομή διανομής της Verway ή, με βάση το άρθρο 18 παρ. 3, οφείλει να μεταβιβάσει ή να παραιτηθεί από μία από τις δύο μελλοντικές δομές πωλήσεων σε τρίτο σύμφωνα με το άρθρο 18 (3), εάν η μεταβίβαση δεν είναι δυνατή. Ο θάνατος πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό θανάτου. Εάν υπάρχει βούληση για την κληρονομιά της σύμβασης Πρεσβευτή Μάρκας, απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης της βούλησης. Μετά την πάροδο απράκτου της προθεσμίας της εξάμηνης περιόδου, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μεταβιβάζονται στη Verway. Κατ 'εξαίρεση, η περίοδος των έξι μηνών παρατείνεται κατά εύλογο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυσανάλογα βραχύς για τους κληρονόμους της συγκεκριμένης περίπτωσης.

(5) Σε περίπτωση που ένας Πρεσβευτής Μάρκας επιθυμεί να ασκήσει τις δραστηριότητές του με άλλο όνομα, από εταιρία, σύμπραξη, ως ζευγάρι, ως καταχωρημένη σύμπραξη ή άλλο ίδρυμα στο μέλλον με διαφορετικό όνομα, αυτό είναι δυνατό μόνο κατόπιν αιτήματος, διαφορετικά η Verway μετά δικαιούται να αρνηθεί την αίτηση.

§ 19 Διαχωρισμός/ Λύση

Σε περίπτωση που ένας Πρεσβευτής Μάρκας έχει εγγραφεί ως έγγαμο ζευγάρι / συμβίωση, εταιρεία ή συνεταιρισμός, τερματίζει την σχέση του εσωτερικά, μία από τις προαναφερθείσες σχέσεις θα παραμείνει σε μία θέση Πρεσβευτή Μάρκας, ακόμη και μετά τον διαχωρισμό, διάλυση ή άλλο τερματισμό. Οι διαζευγμένοι σύζυγοι / εταίροι / εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν εσωτερικά μέσω ποιου από τον σύζυγος / εταίρο / σύντροφο θα συνεχίσει η σύμβαση και θα ειδοποιήσει την Verway με γραπτή προειδοποίηση υπογεγραμμένη από τα δύο μέρη και επικυρωμένη από συμβολαιογράφο ή με την υποβολή κατάλληλης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση που υπάρχει εσωτερική διαφωνία σχετικά με τις συνέπειες του διαχωρισμού, διαζυγίου, διάλυσης ή άλλου τερματισμού σε σχέση με τη συμβατική συνεργασία με Verway, η Verway διατηρεί το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας, αν η διαφορά αυτή οδηγήσει σε παραμέληση των καθηκόντων του Πρεσβευτή Μάρκας, σε παραβίαση των παρόντων Γενικών όρων και Προϋποθέσεων Συναλλαγών, σε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή αδικαιολόγητη επιβάρυνση για την κατώτερη ή ανώτερη γραμμή.

§ 20 Συναίνεση για τη χρήση κοινωνικών μέσων, φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, χρήση μαγνητοσκοπήσεων και παρουσιάσεων

(1) Ο Πρεσβευτής Μάρκας χορηγεί στη Verway το δικαίωμα να λαμβάνει ή να χρησιμοποιεί φωτογραφικό ή / και οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και εταιρικά hashtags ή παρόμοιες κοινωνικές αναρτήσεις με το πορτρέτο του, φωνητικές εγγραφές ή δηλώσεις και αποσπάσματα από αυτόν ως μέρος του ρόλου του Πρεσβευτή Μάρκας. Συναφώς, ο Πρεσβευτής της Μάρκας, υποβάλλοντας την αίτηση του Πρεσβευτή Μάρκας και ενημερώνοντας τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνεί ρητά με τη δημοσίευση, τη χρήση, την επανάληψη και την τροποποίηση των προσφορών, των ηχογραφήσεων ή των εγγραφών των hashtags ή άλλων θέσεων κοινωνικών μέσων.

(2) Ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί ηχητικές, οπτικές ή άλλες εγγραφές εκδηλώσεων που υποστηρίζονται από τη Verway, τηλεφωνικές διασκέψεις, ομιλίες ή συναντήσεις για σκοπούς πώλησης, προσωπικής ή επαγγελματικής χρήσης. Ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν επιτρέπεται να καταγράφει, να πραγματοποιεί ή να καταγράφει ομιλίες ή ηχογραφήσεις οποιουδήποτε γεγονότος, ομιλίας, τηλεδιάσκεψης ή συνάντησης της Verway χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Verway.

§ 21 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

(1) Παρακάτω είναι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Verway.

(2) Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ανώνυμα, ενώ κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μεταδίδει από προεπιλογή τα ακόλουθα δεδομένα στον διακομιστή ιστού: την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, τη διεύθυνση IP του αποστολέα, τον απαιτούμενο πόρο, την επικεφαλίδα παράγοντα χρήστη HTTP. Ωστόσο, ο διακομιστής ιστού αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα ξεχωριστά από άλλα δεδομένα και δεν είναι δυνατόν να εκχωρήσουμε αυτά τα δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Μετά από ανώνυμη αξιολόγηση για στατιστικούς σκοπούς, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν αμέσως

(3) Η Verway χρησιμοποιεί cookies με την προοπτική του συνδυασμού ερωτήσεων και αιτημάτων. Τα cookies επιτρέπουν στην Verway να μετρήσει τη συχνότητα των προβολών σελίδων και της γενικής πλοήγησης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα του υπολογιστή σας. Επισημαίνουμε ότι ορισμένα από αυτά τα cookies μεταφέρονται από το διακομιστή μας στο σύστημα του υπολογιστή σας, τα οποία είναι ως επί το πλείστον λεγόμενα "cookies περιόδου λειτουργίας". Τα "cookies περιόδου λειτουργίας" χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι διαγράφονται αυτόματα από τον σκληρό σας δίσκο μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Άλλα cookies παραμένουν στο σύστημα του υπολογιστή σας και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το σύστημα του υπολογιστή σας στην επόμενη επίσκεψή σας (τα λεγόμενα μόνιμα cookies). Φυσικά μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies ανά πάσα στιγμή, αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιηγητής σας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό, εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας έχει ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνονται δεκτά cookies (ο ιστότοπός μας).

(4) Η Verway χρησιμοποιεί το Google Analytics για να ταιριάζει με αιτήματα και αιτήματα από προοπτικές. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του δικτυακού σας τόπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου για τους διαχειριστές ιστότοπων και να παράσχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google ενδέχεται επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η Google ποτέ δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies, ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες αυτής της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

(5) Η Verway χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα κοινωνικά πρόσθετα ("plugins") του κοινωνικού δικτύου Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Τα plugins φέρουν το λογότυπο Facebook ή την προσθήκη "Social Plug-in του Facebook" ή "Facebook Social Plugin". Μια επισκόπηση των plugins Facebook και της εμφάνισής τους μπορείτε να βρείτε εδώ: http://developers.facebook.com/plugins.

Εάν επισκέπτεστε μια σελίδα του δικού μας ιστότοπου που περιέχει ένα τέτοιο plugin, ο φυλλομετρητής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο της προσθήκης μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται από αυτόν στον ιστότοπο.

Με την ενσωμάτωση των προσθηκών, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες που έχει πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησής σας στην αντίστοιχη σελίδα της ιστοσελίδας μας, ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας σε ένα διακομιστή Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να αναθέσει την επίσκεψη στον ιστότοπό μας απευθείας στον λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν αλληλεπιδράτε με τα plugins, για παράδειγμα, κάντε κλικ στο κουμπί "Like" ή αφήστε ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται επίσης απευθείας σε ένα διακομιστή Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες θα δημοσιεύονται επίσης στο Facebook και θα εμφανίζονται στους φίλους σας στο Facebook.

Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς και εξατομικευμένων σελίδων στο Facebook. Για το σκοπό αυτό, το Facebook χρησιμοποιεί προφίλ χρήσης, ενδιαφέροντος και σχέσεων, π.χ. να αξιολογήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας σας σε σχέση με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook, να ενημερώσετε άλλους χρήστες του Facebook σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας και να παρέχετε άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του Facebook.

Αν δεν θέλετε το Facebook να αναθέσει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας στο λογαριασμό σας στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: http://www.facebook.com/policy.php.

(6) Σχετικά με το κουμπί Google + 1: Χρησιμοποιήστε το κουμπί Google +1 για να δημοσιεύσετε πληροφορίες σε όλο τον κόσμο. Το κουμπί Google + 1 θα σας παρέχει σε εσάς και σε άλλους χρήστες εξατομικευμένο περιεχόμενο από την Google και τους συνεργάτες μας. Η Google αποθηκεύει τόσο τις πληροφορίες που έχετε επισημάνει με +1 για ένα τμήμα περιεχομένου όσο και πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα που προβάλατε όταν κάνατε κλικ στο +1. Τα + 1 ενδέχεται να εμφανίζονται δίπλα στο όνομα του προφίλ σας και στη φωτογραφία σας στις υπηρεσίες Google, όπως τα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο προφίλ σας Google ή αλλού σε ιστότοπους και διαφημίσεις στον ιστό. Η Google καταγράφει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας + 1 για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της Google σε εσάς και σε άλλους. Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Google + 1, χρειάζεστε ένα δημόσιο προφίλ Google που είναι ορατό σε όλο τον κόσμο και έχει τουλάχιστον το όνομα που έχει επιλεγεί για το προφίλ. Αυτό το όνομα θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις υπηρεσίες Google. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το όνομα μπορεί επίσης να αντικαταστήσει ένα διαφορετικό όνομα που χρησιμοποιήσατε κατά την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω του Λογαριασμού σας Google. Η ταυτότητα του προφίλ σας Google μπορεί να εμφανίζεται σε χρήστες που γνωρίζουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή έχουν άλλες πληροφορίες αναγνώρισης από εσάς. Χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών: Εκτός από τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, οι πληροφορίες που παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου της Google. Η Google ενδέχεται να δημοσιεύει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα +1 των χρηστών ή να τα μοιράζεται με χρήστες και συνεργάτες, όπως εκδότες, διαφημιζόμενους ή συνεργαζόμενους ιστότοπους.

(7) Στις σελίδες των λειτουργιών Verway περιλαμβάνονται οι υπηρεσίας Twitter. Αυτά τα χαρακτηριστικά παρέχονται από το Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία "Re-Tweet", οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Twitter και μοιράζονται με άλλους χρήστες. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται επίσης στο Twitter. Επισημαίνουμε ότι ως πάροχος των σελίδων δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων και τη χρήση τους από το Twitter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter στο http://twitter.com/privacy. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο Twitter στις Ρυθμίσεις λογαριασμού στη διεύθυνση http://twitter.com/account/settings.

(8) Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο εάν ο Πρεσβευτής Μάρκας ενημερώσει οικειοθελώς κατά τη διαδικασία παραγγελίας ή εγγραφής. Η Verway θα χρησιμοποιεί τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα (π.χ. τίτλος, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικός αριθμός, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, στοιχεία τραπεζικής μεταφοράς) χωρίς ξεχωριστή ρητή συγκατάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων, αποκλειστικά για την εκπλήρωση της σύμβασης.

(9) Για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης, π.χ. σε περίπτωση χρέωσης ή πληρωμής προμηθειών, πληροφοριών προϊόντων και μάρκετινγκ (π.χ. με ενημερωτικό δελτίο), τα προσωπικά στοιχεία του Πρεσβευτή Μάρκας θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, καθώς διαβιβάζονται στη λογιστική υπηρεσία, στην τράπεζα πληρωμής ή στον προμηθευτή στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων συμβατικών υποχρεώσεων. Με την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους εξόφλησης των συμφωνηθέντων τελών, διαγράφονται τα στοιχεία του Πρεσβευτή Μάρκας. Τα δεδομένα που πρέπει να αποθηκευτούν για φορολογικούς ή εμπορικούς λόγους θα αποκλειστούν μετά την επεξεργασία της σύμβασης, εκτός εάν ο Πρέσβης Μάρκας έχει ρητά συμφωνήσει για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

(10) Ο Πρεσβευτής Μάρκας δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα του καθώς και τροποποίηση, παρεμπόδιση ή διαγραφή των δεδομένων του δωρεάν. Εφόσον ο Πρεσβευτής Μάρκας επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων ή να διαγράψει, να αποκλείσει ή να τροποποιήσει τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου μέρους, η υποστήριξη παρέχεται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στην § 1.

(11) Αυτή η Πολιτική Απορρήτου είναι διαθέσιμη για προβολή και πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο της Verway.

§ 22 Αποποίηση περιεχομένου

(1) Η Verway φέρει ευθύνη μόνο για ζημίες εκτός από σωματικές βλάβες, σωματικές ή υγειονομικές βλάβες, εφόσον βασίζονται σε πράξεις που διαπράττονται εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας ή σε καταχρηστική παραβίαση ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης (όπως πληρωμή προμήθειας) από την Verway, τους υπαλλήλους της ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της. Το ίδιο ισχύει και για τις ζημίες που προκύπτουν από την παράβαση των υποχρεώσεων κατά τις διαπραγματεύσεις των συμβάσεων καθώς και από τη λήψη μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών. Οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για αποζημίωση αποκλείεται.

(2) Η ευθύνη περιορίζεται στις τυπικά προβλεπόμενες ζημίες κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και με άλλο τρόπο περιορισμένο ύψος σε σχέση με τις τυπικές ζημίες που είναι σύνηθες για τη σύμβαση, εκτός από την περίπτωση βλάβης της ζωής, της ακεραιότητας ή της υγείας ή της εκούσιας ή βαριάς αμέλειας συμπεριφοράς της Verway, των υπαλλήλων της ή των αντιπροσώπων της. Το ίδιο ισχύει και για τις έμμεσες ζημίες, ιδίως τα χαμένα κέρδη.

(3) Η Verway δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από απώλεια δεδομένων στους διακομιστές, εκτός από την περίπτωση βαριάς αμέλειας ή δόλου από την Verway, τους υπαλλήλους της ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.

(4) Τα περιεχόμενα του Πρεσβευτή για την επωνυμία που παρέχονται από την Verway είναι ξένα προς την Verway για τους σκοπούς του νόμου σχετικά με τα Τηλεμέσα και / ή άλλου εφαρμοστέου δικαίου.

§ 23 Συμπερίληψη Σχεδίου Καριέρας

(1) Το σχέδιο καριέρας της Verway και οι απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτό αποτελούν επίσης ρητά μέρος της σύμβασης του Πρεσβευτή Μάρκας. Ο Πρεσβευτής Μάρκας πρέπει πάντα να συμμορφώνεται με αυτές τις προδιαγραφές σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση.

(2) Με την αποστολή της αίτησης για τη σύναψη της Συμφωνίας Πρεσβευτή Μάρκας στην Verway, ο Πρεσβευτής Μάρκας διαβεβαιώνει επίσης ότι έχει διαβάσει το Σχέδιο Καριέρας της Verway και το αποδέχεται ως μέρος της συμφωνίας.

(3) Η Verway έχει το δικαίωμα να αλλάξει το Σχέδιο Καριέρας της Verway ανά πάσα στιγμή. Η Verway θα ανακοινώσει αλλαγές στο Σχέδιο Καριέρας με εύλογη προθεσμία. Ο Πρεσβευτής Μάρκας έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην αλλαγή του σχεδίου καριέρας. Σε περίπτωση αντίρρησης, ο Πρεσβευτής Μάρκας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος της αλλαγής. Αν δεν ακυρώσει τη σύμβαση εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής, ο Πρεσβευτής Μάρκας αποδέχεται ρητά την αλλαγή.

§ 24 Όροι και προϋποθέσεις της σύμβασης για την αγορά των αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση

Οι ακόλουθοι όροι σύμβασης, παράδοσης και πληρωμής ισχύουν για την πώληση αγαθών στον Πρεσβευτή Μάρκας, ο οποίος αγοράζει τα προϊόντα αυτά ως επιχειρηματίας με σκοπό τη μεταπώληση ή γευσιγνωσία στους πελάτες τους, δηλαδή ως επιχειρηματίας της Verway. Όλες οι προσφορές από την Verway δεν είναι δεσμευτικές.

(1) Προσφορές, τιμές και αποδοχή παραγγελιών, συμβόλαια, σύναψη συμβάσεων, υπερκέρδη, συμπληρώματα και διαφημιστικό υλικό

(α) Όλες οι παραγγελίες του Πρεσβευτή της Μάρκας για μεταπώληση ή δοκιμή θα γίνονται σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους της Verway που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

(β) Η παρουσίαση της γκάμας προϊόντων της VERWAY δεν αποτελεί δεσμευτική προσφορά αγοράς. Μόνο με την παραγγελία αφού περάσει η διαδικασία παραγγελίας, είναι δεσμευτική για τον Πρεσβευτή Μάρκας Verway. Ο Πρεσβευτή Μάρκας παραγγέλνει όταν αγοράζει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Verway τα προϊόντα στο καλάθι αγορών μόνο κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή παραγγελίας". Η σύμβαση συνάπτεται μόνο με γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή - αν η Verway δεν αποστείλει επιβεβαίωση παραγγελίας - με παράδοση των αγαθών από την Verway. Η Verway αποθηκεύει το κείμενο της σύμβασης και την στέλνει στον Πρεσβευτή Μάρκας μέσω email επιβεβαίωσης. Για τις παραγγελίες, η γλώσσα της σύμβασης είναι η γερμανική.

(γ) Εάν προκύψουν πρόσθετες ή αυξημένες χρεώσεις μεταξύ της σύναψης της σύμβασης και της παράδοσης λόγω αλλαγών στις νομικές διατάξεις, η Verway δικαιούται να αυξήσει ανάλογα την συμφωνημένη τιμή αγοράς.

(δ) Η Verway μπορεί να δεχθεί μερικώς μόνο παραγγελίες από τον Πρεσβευτή Μάρκας κάνοντας οποιεσδήποτε αποκλίσεις ή επιφυλάξεις. Εάν η μερική αποδοχή της παραγγελίας δεν είναι αποδεκτή από τον Πρεσβευτή Μάρκας, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Verway εντός τριών εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόκλισης ή της κράτησης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει αποτύχει. Διαφορετικά, η αποδοχή της παραγγελίας θεωρείται εγκεκριμένη από τον Πρεσβευτή Μάρκας.

(2) Όροι παράδοσης

(α) Η παράδοση πραγματοποιείται εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς ex works. Όλες οι υποχρεώσεις παράδοσης υπόκεινται στη σωστή και έγκαιρη παράδοση στην Verway από τους προμηθευτές των προϊόντων. Οι μερικές παραδόσεις επιτρέπονται εκτός αν είναι υπερβολικές για τον Πρεσβευτή Μάρκας. Η τήρηση της υποχρέωσης παράδοσης προϋποθέτει την έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση της υποχρέωσης συνεργασίας του Πρεσβευτή Μάρκας ως αγοραστή.

(β) Με την παράδοση των εμπορευμάτων σε αξιόπιστο μεταφορέα, ο κίνδυνος περνάει στον Πρεσβευτή Μάρκας, όπου η αποστολή των αγαθών είναι πάντοτε ασφαλισμένη. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς από την Verway, η επιλογή του μεταφορικού μέσου γίνεται κατά την κρίση του, χωρίς ευθύνη για τη φθηνότερη και ταχύτερη μεταφορά.

(γ) Εάν η Verway επωμιστεί πρόσθετα έξοδα αποστολής λόγω εσφαλμένης διεύθυνσης παράδοσης ή εσφαλμένου παραλήπτη, αυτά τα έξοδα θα επιστραφούν από τον Πρεσβευτή Μάρκας, εκτός αν δεν είναι υπεύθυνος για την ψευδή δήλωση.

(3) Έξοδα αποστολής

Για τις μεμονωμένες χώρες για την αποστολή προϊόντων καθώς και τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής μπορούν να αναζητηθούν στις Πληροφορίες αποστολής .

(4) Όροι πληρωμής

(α) Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά, η τιμή αγοράς καθίσταται απαιτητή αμέσως μετά την τιμολόγηση. Αυτό ισχύει και για τιμολόγια για μερικές παραδόσεις. Ως δυνατότητες πληρωμής, ο Πρεσβευτής Μάρκας έχει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, Sofortüberweisung (για την Αυστρία EPS), προπληρωμή και την πληρωμή μέσω PayPal (τους όρους του Paypal θα βρείτε εδώ ). Οι μερικές πληρωμές δεν είναι δυνατές. Η παράδοση πραγματοποιείται εάν πληρούνται οι όροι της πληρωμής σύμφωνα με την αντίστοιχη δυνατότητα πληρωμής. Ένας πρόωρος διακανονισμός των οφειλόμενων ποσών πληρωμής είναι δυνατός ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει μέσω του Συνεργαζόμενου Γραφείου Online.

(β) Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ .

(γ) Όλα τα έξοδα αποστολής, ιδίως η συσκευασία, τα έξοδα μεταφοράς, η ασφάλιση μεταφορών και οι παραδόσεις πραγματοποιούνται, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, με δαπάνη του Πρεσβευτή Μάρκας.

(δ) Σε περίπτωση αθέτησης, όλες οι υποχρεώσεις του Πρεσβευτή Μάρκας έναντι της Verway οφείλονται άμεσα. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, ο Πρεσβευτής Μάρκας ως επιχειρηματίας υποχρεούται να καταβάλει στην Verway τόκους υπερημερίας ύψους 8% πάνω από το βασικό επιτόκιο δανεισμού.

(ε) Ανεξαρτήτως της ελαχίστης ζημίας που προκύπτει από το στοιχείο δ), η Verway είναι ελεύθερη να αποδείξει ότι υπέστη περαιτέρω ζημία καθώς και άλλες ζημίες.

(στ) Ο Πρεσβευτής Μάρκας δικαιούται να συμψηφίζει μόνο αν οι ανταγωνισμοί είναι αδιαφιλονίκητοι ή νομικά δεσμευτικοί. Επιπλέον, ο Πρεσβευτής Μάρκας μπορεί να ασκήσει δικαίωμα παρακράτησης, εφόσον η ανταγωγή βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.

(5) Παρακράτηση της κυριότητας

(α) Τα εμπορεύματα παραμένουν ιδιοκτησία της Verway μέχρι την πλήρη πληρωμή. Εάν η υπηρεσία αποτελείται από διαχωρίσιμες υπηρεσίες, η παρακράτηση της κυριότητας λήγει μόνο εάν όλες οι αξιώσεις σχετικά με αυτήν την παραγγελία έχουν διευθετηθεί από τον Πρεσβευτή Μάρκας. Σε περίπτωση αθέτησης ή άλλου λόγου κατά την έννοια της διατήρησης της κυριότητας, η Verway δικαιούται να παραλάβει τα αγαθά. Η επιστροφή των προϊόντων από την Verway δεν αποτελεί υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εκτός εάν η Verway έχει δηλώσει γραπτώς ρητά. Η Verway εξουσιοδοτείται να ζητήσει την επιστροφή των προϊόντων. Τα έσοδα από τη ρευστοποίηση πιστώνονται έναντι των υποχρεώσεων του Πρεσβευτή Μάρκας – εύλογες δαπάνες λειτουργίας.

(β) Ο πρεσβευτής της μάρκας επιτρέπεται να διαθέτει μόνο τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση της κυριότητας κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν δικαιούται να δεσμεύσει, να εκχωρήσει ως ασφάλεια ή να θέσει σε κίνδυνο την ιδιοκτησία της Verway. Ο Πρεσβευτής Μάρκας έχει ήδη παραιτηθεί από την απαίτηση από τη μεταπώληση των αποκλειστικών προϊόντων στη Verway. Η Verway δέχεται ήδη αυτή την ανάθεση. Ο Πρεσβευτής Μάρκας είναι εξουσιοδοτημένος με ανάκληση να συγκεντρώνει τις αξιώσεις που έχουν ανατεθεί στην Verway σε εμπιστοσύνη για την Verway με το όνομά της. Η Verway μπορεί να ανακαλέσει αυτήν την εξουσιοδότηση και τα δικαιώματα μεταπώλησης εάν ο Πρεσβευτής Μάρκας δεν εκπληρώσει ουσιώδεις υποχρεώσεις, όπως η πληρωμή στη Verway. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η Verway δικαιούται να εισπράξει την ίδια την απαίτηση.

(γ) Σε περίπτωση κατάσχεσης ή άλλης πρόσβασης τρίτων στα αγαθά που παραδόθηκαν με παρακράτηση της κυριότητας, ο Πρεσβευτής Μάρκας ενημερώνει αμέσως την Verway εγγράφως, παραδίδοντας τα απαραίτητα έγγραφα για μια παρέμβαση (αγωγή τρίτου σύμφωνα με την § 771 ZPO). Αυτό ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο είδος απομείωσης. Ανεξαρτήτως αυτού, ο Πρεσβευτής Μάρκας πρέπει να ενημερώσει ήδη το τρίτο μέρος για τα δικαιώματα που υπάρχουν στα προϊόντα εκ των προτέρων. Εφόσον ο τρίτος δεν μπορεί να αποζημιώσει τα έξοδα, ο Πρεσβευτής Μάρκας ευθύνεται για τα νομικά και εξωδικαστικά έξοδα δικαστικής αγωγής.

(δ) Η Verway, μετά από αίτημα του Πρεσβευτή Μάρκας, αποδεσμεύει τις εγγυήσεις που οφείλονται σε αυτήν, εφόσον η ρευστοποιήσιμη αξία των τίτλων της υπερβαίνει τις απαιτήσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν κατά περισσότερο από 10%.

(6) Χορήγηση δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο Πρεσβευτής Μάρκας αναλαμβάνει να παραχωρήσει στον πελάτη - στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο - δικαίωμα ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και να ανακαλεί τα προϊόντα Verway σύμφωνα με τις εκ του νόμου διατάξεις μετά από ανάκληση.

(7) Υποχρέωση επιθεώρησης και ειδοποίησης, υπόσχεση εγγύησης, ευθύνη για ελαττώματα, εγγύηση

(α) Όσον αφορά την εγγύηση, ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά στα σημεία (2) έως (5).

(β) Η προθεσμία παραγραφής για τις απαιτήσεις που απορρέουν από την υποχρέωση ουσιώδους ελαττώματος είναι 12 μήνες, καθώς ο Πρεσβευτής Μάρκας αγοράζει τα εμπορεύματα ως επιχειρηματίας (§ 14 BGB) και αρχίζει από την παράδοση των αγαθών. Αυτό δεν ισχύει στο μέτρο που ο νόμος προβλέπει μεγαλύτερες περιόδους, ιδίως σύμφωνα με την §§ 478, 479 (1) BGB. Επιπλέον, η παρατεταμένη παραγραφή δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από βλάβη της ζωής, της ακεραιότητας ή της υγείας, την παραβίαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων (παράδοση και μεταφορά των αγαθών), καθώς και ζημία που οφείλεται σε εκ προθέσεως ή σε βαριά αμέλεια συμπεριφορά. Εδώ ισχύουν οι συμβατικοί περιορισμοί.

(γ) Ο Πρεσβευτής Μάρκας θα πρέπει να εξετάσει τα εμπορεύματα αμέσως μετά την παραλαβή τους και να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε ελαττώματα αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την παράδοση, εγγράφως στην Verway. Διαφορετικά, τα εμπορεύματα θεωρούνται εγκεκριμένα και αποκλείεται η ευθύνη για εμφανή ελαττώματα.

(δ) Η Verway έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα αγαθά κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ή να μειώσει την τιμή στην έγκριση από τον Πρεσβευτή Μάρκας ή να παρέχουν πιστώσεις αντί για μια αντικατάσταση, με πιστώσεις ή άλλες πληρωμές γίνονται πάντα μόνο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του Πρεσβευτή Μάρκας. Μόνο εάν η αντικατάσταση δεν πραγματοποιείται λόγω υπαιτιότητας της Verway εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή λόγω απράκτου προθεσμίας, ο Πρεσβευτής Μάρκας μπορεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση να απαιτήσει μείωση του τιμήματος ή αποζημίωση ή επιστροφή των εξόδων. Η αντικατάσταση ισχύει μετά μια αποτυχημένη δεύτερη προσπάθεια, εκτός αν με βάση τη φύση των εμπορευμάτων ή του ελαττώματος ή άλλων περιστάσεων καταδεικνύεται το αντίθετο. Αν υπάρχουν ισχυρισμοί για αποζημίωση ή επιστροφή εξόδων, η ευθύνη της Verway είναι περιορισμένη όπως περιγράφεται στην § 9 της πολιτικής της Εταιρείας.

(ε) Η ευθύνη για την κανονική φθορά αποκλείεται. Οι αξιώσεις εγγύησης κατά της Verway ισχύουν μόνο για τον Πρεσβευτή Μάρκας και δεν είναι εκχωρητέες.

(8) Διατήρηση, συμψηφισμός

Ο Πρεσβευτής Μάρκας δικαιούται να συμψηφίζει, να διατηρεί ή να μειώνει τις τιμές μόνο υπό τον όρο ότι η ανταγωγή του έχει νομίμως διαπιστωθεί ή αναγνωριστεί εγγράφως από την Verway.

(9) Συμπληρωματική εφαρμογή της πολιτικής και των όρων και προϋποθέσεων της εταιρείας

Παρεμπιπτόντως, οι λοιπές ρήτρες των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Σύμβασης ισχύουν επίσης για τους παρόντες όρους σύμβασης και την παράδοση και την πληρωμή για την αγορά των προϊόντων με σκοπό τη μεταπώληση ή δοκιμή επιπλέον ως μέρος της σύμβασης.

§ 25 Παραγραφή

(1) Όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από αυτή τη συμβατική σχέση καθίστανται απαγορευμένες και για τα δύο μέρη εντός 6 μηνών, στο μέτρο που αυτό είναι νομικά επιτρεπτό. Η προθεσμία παραγραφής αρχίζει με την ημερομηνία λήξης της απαίτησης ή κατά τη στιγμή της εμφάνισης της απαίτησης ή της αναγνώρισης της απαίτησης. Οι νόμιμες ρυθμίσεις που προβλέπουν παρατεταμένο χρονικό περιορισμό παραμένουν ανεπηρέαστες.

§ 26 Εφαρμοστέο δίκαιο/ δικαιοδοσία

(1) Ο νόμος της έδρας της Verway εφαρμόζει τον περιορισμό του νόμου περί πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών. Οι υποχρεωτικές διατάξεις του κράτους στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ο Πρεσβευτής Μάρκας παραμένουν ανεπηρέαστες.

(2) Εάν ο Πρεσβευτής Μάρκας είναι ανώνυμη εταιρεία ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου ή δεν έχει γενική δικαιοδοσία στη Γερμανία ούτε έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό μετά τη σύναψη της σύμβασης ή εάν η κατοικία του είναι άγνωστη κατά τον χρόνο υποβολής της καταγγελίας, ο τόπος εκτέλεσης είναι η έδρα της Verway.

§ 27 Τελικές διατάξεις

(1) Η Verway δικαιούται να αλλάξει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Συναλλαγών ανά πάσα στιγμή. Η Verway θα ανακοινώσει τις αλλαγές μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ο Πρεσβευτής Μάρκας έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην αλλαγή. Σε περίπτωση αντίρρησης, ο Πρεσβευτής Μάρκας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος της αλλαγής. Αν δεν ακυρώσει τη σύμβαση εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής, ο Πρεσβευτής Μάρκας αποδέχεται ρητά την αλλαγή.

(2) Παρεμπιπτόντως, οι αλλαγές ή οι προσθήκες στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πρέπει να είναι γραπτές. Αυτό ισχύει και για την άρση της απαίτησης γραπτής μορφής.

(3) Αν αυτοί οι παρόντες Γενικοί Όροι και Συνθήκες της Σύμβασης Συναλλαγών μεταφράζονται σε άλλη γλώσσα και υπάρχουν ασυνέπειες σε οποιαδήποτε διάταξη μεταξύ της Γερμανικής και της μεταφρασμένης έκδοσης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, υπερισχύει πάντοτε η γερμανική έκδοση.

(4) Σε περίπτωση αναποτελεσματικότητας ή ανεπάρκειας μιας ρήτρας των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ολόκληρη η σύμβαση δεν θα είναι αναποτελεσματική. Αντίθετα, η αναποτελεσματική ρήτρα πρέπει να αντικατασταθεί από μια αποτελεσματική και πλησιέστερη προς την έννοια της άκυρης οικονομικά ρήτρας. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν κενή διάταξη που χρήζει ρύθμισης.

Ημερομηνία έκδοσης Γενικών Όρων Σύμβασης Συναλλαγών: 08.01.2018